Tuesday, September 4, 2012

Wk36/Dy6(245) ~ September 1 ~ In Memory

final memory left on the box

ప్రాణం పోయినాక మనిషి జ్ఞాపకం ఒక గిన్నె, ఒక గ్లాసు గా మిగిలిపోతుంది :(.. పదకొండో రోజు పెద్ద ఖర్మ.

No comments:

Post a Comment