Monday, May 9, 2011

Day 130 ~ May 10 - Blossoms

Good to see these tiny blossoms...

చిన్ని చిన్ని పూలు తొందరగా వాడిపోవు మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి పువ్వు మధ్యలోనే మళ్ళీ చిగురు.. ఎండాకాలంలో బ్రతకవు బ్రతకవు అని ఎంత మంది చెప్పినా మొండిగా తెచ్చి పెంచుతున్న నాకు ఈ మొక్కలని చూస్తె భలే సంతోషం.. మనసుకు నచ్చిందే చెయ్యాలి, అలా మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే ఫలితం తప్పకుండా ఉంటుంది మళ్ళీ చాటి చెప్పినట్టు ఉంటుంది.

No comments:

Post a Comment