Friday, May 11, 2012

Wk19/Dy6(132) ~ May 11 - The poser

After long the kid asks me to take her pics and also poses.. here she says she is krishna.!

పండు గాడు ఈమధ్య ఫొటోలకి సరిగా కుదురుగా ఉండట్లేదు అలాంటిది నిన్న ఏమి  పూనిందో ఏమిటో  అడిగి మరీ భంగిమలు పెట్టింది.. నన్ను తియ్యి అమ్మా అని.

2 comments:

  1. Love the wholesome view. Beautiful. దిష్టి తియ్యండి పాపకీ, ఫోటోకీ, ఇంటీకీ, మీకూ :)

    ReplyDelete